Oznamy mesta

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Organizácia
Mestská polícia

Od piatka 18. septembra 2020 platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením chorenia COVID-19. Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy eliminovať až zastaviť. Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici budú predovšetkým preventívne pôsobiť a kontrolovať, či občania rešpektujú nariadené opatrenia.

Počas výkonu služby sa budú zameriavať na kontrolu prekrytia horných dýchacích ciest v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy a v exteriéroch verejne prístupných miest s vyššou koncentráciou ľudí ako sú obchody a obchodné domy. Občania, ktorí budú mať nesprávne nasadené rúško, budú príslušníkmi mestskej polície upozorňovaní na správnosť ich používania. Tí, ktorí nerešpektujú povinnosť nosiť rúško alebo inak porušujú hygienické opatrenia, sa vystavujú hrozbe sankcií zo strany príslušníkov mestskej polície.

Na Slovensku platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (vrátane prostriedkov verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom. Isté skupiny ľudí majú udelené výnimky hlavným hygienikom. Kontrole zo strany mestskej polície sa nevyhnú prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), kde je zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) s výnimkou svadieb, karov a krstín do 150 osôb. Mestská polícia vyzýva všetkých k dodržiavaniu opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Za ich nerešpektovanie sú príslušníci mestskej polície oprávnení v zmysle zákona uložiť pokutu v blokovom konaní do 1.000,- EUR, v správnom konaní až do výšky 1.659,- EUR. Prípady v správnom konaní budú riešiť príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Galéria