Oznamy mesta

Ohrozenie vodnými tokmi

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici vykonávajú dohľad nad protipovodňovými stenami pri rieke Hron, a to v koordinácii s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej hladiny rieky Hron bolo včera 14. októbra 2020 po 15. hodine nutné požiadať všetkých majiteľov osobných motorových vozidiel, ktoré parkovali na parkovisku pri malej železničnej stanici, aby si tieto preparkovali. Po niekoľkodňových trvalých dažďoch stúpli vodné hladiny nielen na rieke Hron, ale aj na menších tokoch, ktoré pretekajú územím mesta Banská Bystrica – Tajovka, Bystrička, Udurná, Malachovský, Selčiansky, Rudlovský a Rakytovský potok.

Príslušníci mestskej polície všetky tieto menšie toky neustále monitorujú, taktiež aj kritické miesta rieky Hron v mestských častiach Šalková, Majer, Iliaš, ako aj úsek rieky Hron, kde v súčasnosti dokončujú výstavbu protipovodňových múrov. Hladina rieky Hron pomaly klesá, avšak hliadky mestskej polície budú aj naďalej vykonávať kontroly vodných tokov na území mesta Banská Bystrica.

Galéria