Oznamy mesta

Muž so zbraňou na Námestí SNP

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Letnú pohodu na Námestí SNP narušil muž so zbraňou, ktorí sa tam zdržiaval. Neprešiel ani rok od brutálneho útoku v blízkosti Námestia SNP, čo máme všetci v živej pamäti. Aj preto bývajú príslušníci mestskej polície obozretní, všímaví a nenechávajú nič bez povšimnutia.

V piatok 14. augusta 2020 krátko po 17. hodine hliadka mestskej polície pri katedrále Františka Xaverského spozorovala im známu osobu bez domova, ktorá požívala víno na verejnom priestranstve. Pri riešení tohto priestupku si príslušníci mestskej polície všimli, že spod košele mužovi trčí rukoväť krátkej strelenej zbrane. Okamžite zareagovali, zbraň mu odňali a položili mimo jeho dosah. Obmedzenie osobnej slobody sa zaobišlo bez použitia donucovacích prostriedkov a bez zranenia osoby, voči ktorej sa vykonával služobný zákrok. Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci Policajného zboru, ktorí si muža aj zbraň prevzali na vykonanie ďalších úkonov.

Reportáž o tom bola odvysielaná na TV JOJ:

http://www.facebook.com/

Galéria