Oznamy mesta

Mestská polícia má záujem zefektívniť využívanie kamerového systému mesta

Organizácia
Mestská polícia

Na návrh náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici Ivana Holíka Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom riadnom zasadnutí schválilo 10. novembra 2020 predložený návrh na zmenu v Organizačnej štruktúre mestskej polície, ktorou sa s účinnosťou od 1. januára 2021 zvýši počet miest operátorov kamerového systému Mestskej polície v Banskej Bystrici zo súčasných 5 na 8 zamestnancov.

Pracovisko na monitorovanie a vyhodnocovanie kamerového systému je chráneným pracoviskom, na ktoré je vyvedených celkom 94 kamier umiestnených v meste Banská Bystrica. Navýšením počtu zamestnancov vo vzájomnej spojitosti s technickými opatreniami sa sleduje hlavný cieľ, ktorým je zefektívnenie činnosti a operatívnych možností využívania kamerového systému, čo zároveň prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v meste.

Galéria