Oznamy mesta

Mestská polícia dohliadala na bezpečný návrat žiakov do škôl.

Organizácia
Mestská polícia

Začiatok nového školského roka je výzvou nielen pre našich školákov, ale aj pre ich rodičov a vodičov. Žiaci i študenti sa po letných prázdninách vrátili do škôl, aby pokračovali v štúdiu vo vyšších ročníkoch. Je to veľký deň najmä pre deti, ktoré prvý krát prichádzajú do školy v sprievode svojich rodičov.

Mestská polícia pri príležitosti začiatku nového školského roka vykonala, v čase príchodu žiakov do škôl, zvýšený dohľad na prechodoch pre chodcov pri školách v rámci celého mesta Banská Bystrica. Príslušníci mestskej polície dbali na bezpečné prechádzanie našich školákov cez cestu, dohliadali na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a v prípade potreby cestnú premávku z tohto dôvodu regulovali.

Týmto zároveň vyzývame vodičov k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa v ranných hodinách v čase dopravnej špičky, aby neohrozovali seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Dohľad na najfrektventovanejších priechodoch pre chodcov pred budovami škôl bude vykonávaný počas celého školského roka.

Galéria