Oznamy mesta

Mestská polícia dohliadala na bezpečný návrat žiakov do škôl.

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Začiatok nového školského roka je výzvou nielen pre našich školákov, ale aj pre ich rodičov a vodičov. Žiaci i študenti sa po letných prázdninách vrátili do škôl, aby pokračovali v štúdiu vo vyšších ročníkoch. Je to veľký deň najmä pre deti, ktoré prvý krát prichádzajú do školy v sprievode svojich rodičov.

Mestská polícia pri príležitosti začiatku nového školského roka vykonala, v čase príchodu žiakov do škôl, zvýšený dohľad na prechodoch pre chodcov pri školách v rámci celého mesta Banská Bystrica. Príslušníci mestskej polície dbali na bezpečné prechádzanie našich školákov cez cestu, dohliadali na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a v prípade potreby cestnú premávku z tohto dôvodu regulovali.

Týmto zároveň vyzývame vodičov k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa v ranných hodinách v čase dopravnej špičky, aby neohrozovali seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Dohľad na najfrektventovanejších priechodoch pre chodcov pred budovami škôl bude vykonávaný počas celého školského roka.

Galéria