Oznamy mesta

Mestská polícia Banská Bystrica pomáha zraniteľným Bystričanom v boji proti koronavírusu.

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia Banská Bystrica v spolupráci so zamestnancami mestského úradu a dobrovoľníkmi pomáha starším Bystričanom v boji proti koronavírusu.

Najzraniteľnejším skupinám obyvateľov pomáhajú hliadky mestskej polície distribúciou ochranných rúšok a to i prostredníctvom hlásení z megafónu vozidiel mestskej polície, kde vyzývajú  starších občanov, ktorí ich potrebujú, aby si ich prišli vyzdvihnúť na určené a megafónom vyhlásené  miesta. Takýmto spôsobom bola uskutočnená distribúcia rúšok  na sídliskách Fončorda, Uhlisko ako i v centre mesta.  S takouto cielenou aktivitou mesta budú príslušníci mestskej polície pokračovať i v ďalších dňoch.

Mestskí policajti sa zároveň spolupodieľajú na pomoci obyvateľom, ktorí majú viac ako 65 rokov, sú slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých, a to predovšetkým  s donáškou nevyhnutných liekov a  nákupov potravín.

Do pozornosti dávame stále aktualizované stránky mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk , ako aj kontakty na pomoc určenú seniorom osamelysenior@banskabystrica.sk , tel. číslo  048/43 30 777

 

Galéria