Oznamy mesta

Maloleté dievčatá samé v noci v meste

Organizácia
Mestská polícia

Vo štvrtok 30. apríla 2020 približne okolo 01:00 hodiny v noci boli na útvar Mestskej polície v Banskej Bystrici predvedené dve maloleté dievčatá vo veku 13 rokov za účelom zistenia totožnosti. Príslušníci mestskej polície ich zbadali počas hliadkovej činnosti ako trhajú vysadené kvety v záhonoch na ulici 29. augusta neďaleko Kauflandu, odkiaľ odcudzili aj veľký nákupný košík.

Maloleté dievčatá sa v noci zdržiavali v meste bez zákonných zástupcov, ktorí boli vyrozumení o aktivitách svojich ratolestí a títo si ich prevzali osobne na útvare Mestskej polície v nočnej dobe. O tejto udalosti bol vyrozumený aj službukonajúci zamestnanec sociálnej kurately UPSVAR.

Galéria