Oznamy mesta

Kontrola výskytu diviakov

Organizácia
Mestská polícia

 

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici, na základe predchádzajúcich hlásení o výskyte diviačej zveri, v súčinnosti s Poľovníckym ochranným spolkom – Košiar, vykonali v nedeľu 19. januára 2020 spoločnú obhliadku hodnotenia výskytu diviačej zveri a stôp zveri na plážovom kúpalisku a v jeho širšom okolí.

Obhliadka nepotvrdila aktuálny výskyt diviakov v inkriminovaných miestach. Príslušníci Mestskej polície na základe vlastných zistení, prípadne na základe hlásení od občanov, budú v reálnom čase vykonávať spoločne s oprávneným poľovníckym združením opatrenia, ktoré budú smerovať k eliminovaniu prípadného výskytu diviačej zveri v jeho neprirodzenom prostredí.

Mestská polícia v Banskej Bystrici zároveň týmto vyzýva občanov, aby prípadný výskyt zveri v jeho neprirodzenom prostredí oznámili na bezplatnú telefonickú linku mestskej polície číslo 159.

 

Galéria