Oznamy mesta

Kontrola taxislužieb

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 13. augusta 2020 v poobedňajších hodinách bola vykonaná spoločná akcia príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica za spolupráce príslušníkov Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, predovšetkým so zameraním na vykonanie kontrol prevádzkovateľov taxislužby a vodičov taxislužby v meste Banská Bystrica.

Akcia bola zameraná predovšetkým na vykonanie kontroly oprávnenosti prevádzkovania taxislužby, kontrolu preukazov vodičov taxislužby, riadne označenie vozidiel taxislužby a plnenie si ostatných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Vykonaním spoločnej akcie bolo zistené nesprávne označenie vozidla taxislužby, zistený nedostatok bude postúpený na odborný útvar Mesta Banská Bystrica a Mestom Banská Bystrica v zmysle zákona bude riešený v správnom konaní.

Galéria