Oznamy mesta

Kontrola prevádzkovej doby reštauračných a pohostinských zariadení.

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica vykonali v uplynulých dňoch viacero kontrol dodržiavania otváracích a zatváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení, pričom boli zistené viaceré porušenia.

Apelujeme na prevádzkovateľov, aby striktne dodržiavali otváraciu a zatváraciu dobu svojich prevádzok. Kontroly dodržiavania prevádzkovej doby reštauračných a pohostinských zariadení budú prebiehať i naďalej a to vo zvýšenej miere.

Galéria