Oznamy mesta

Fašiangová pochôdzka v Sásovej a Rudlovej

Organizácia
Mestská polícia

V sobotu 22. februára 2020 sa v Sásovej a Rudlovej konali fašiangy s pochôdzkou vo fašiangových maskách detí a dospelých. Toto podujatie spojené s fašiangovou zábavou a pochovávaním basy pre obyvateľov mesta zorganizovala Občianska rada Rudlová – Sásová I. za finančnej podpory Mesta Banská Bystrica a poslancov volebného obvodu číslo 3.

Organizátor 10. ročníka podujatia požiadal pri jeho zabezpečovaní o pomoc mestskú políciu. Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok a reguláciu dopravy počas prechádzania sprievodu v uliciach Rudlovej a Sásovej. Jedno služobné motorové vozidlo mestskej polície robilo doprovod pre zabezpečenie ochrany detí a dospelých v sprievode. Zvýšený dohľad počas hliadkovej služby bol až do samotného ukončenia tohto podujatia, ktoré skončilo v nočných hodinách. Fašiangové podujatie prebehlo bez incidentov.

 

Galéria