Oznamy mesta

Dvaja migranti z Maroka na Námestí SNP

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci mestskej polície v Banskej Bystrici počas kontroly verejného poriadku na Námestí SNP v utorok 8. decembra 2020 zaznamenali dve podozrivé osoby, ktoré sa dezorientovane pohybovali. Jednalo sa o mužov tmavej pleti a bez rúšok. Hliadka mestskej polície zistila, že sa jednalo o cudzincov z Maroka, ktorí nemali žiadne doklady totožnosti. Lámavou angličtinou vysvetlili, že sa tam dostali nelegálne rumunským kamiónom. O tejto skutočnosti bol okamžite informovaný Policajný zbor. Vzhľadom k tomu, že obidvaja cudzinci boli bez rúšok, tieto im boli mestskou políciou poskytnuté.

Príslušníci Policajného zboru z oddelenia cudzineckej polície v Banskej Bystrici si obidvoch cudzincov prevzali na mieste za účelom vykonania ďalších úkonov.

Galéria