Oznamy mesta

Ďalšie úspechy pri odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici sa sústavne zaoberajú odstraňovaním dlhodobo stojacich vozidiel na území mesta. Na základe úkonov vykonávaných mestskou políciou bolo do konca novembra 2020 odstránených 170 takýchto vozidiel aj vďaka VZN, ktoré je účinné od 15.7.2020.

Začiatkom tohto týždňa príslušníci mestskej polície vykonávali asistenciu pri odstraňovaní štyroch dlhodobo stojacich vozidiel, ktoré poškodzovali životné prostredie a nebudú už strašiakom na uliciach – Trieda SNP, Mládežnícka, Lazovná a Partizánska cesta. Pri riešení problému dlhodobo stojacich vozidiel naďalej zohrávajú úlohu aj občania, ktorí na mestskú políciu nahlasujú takýto neželaný stav. Touto cestou sa im chceme poďakovať za poskytované informácie.

Viac sa dočítate tu: banskabystrica.sk/…

Galéria