Oznamy mesta

Bezpečnosť v pešej zóne

Organizácia
Mestská polícia

V stredu 1. júla 2020 Mesto Banská Bystrica spoločne s Mestskou políciou vykonalo preventívnu aktivitu zameranú na cyklistov v pešej zóne . Podujatia sa zúčastnilo aj občianske združenie OCI BB. Hlavným zámerom tejto preventívnej akcie bolo upozorniť cyklistov na bezpečnosť v spoločnom zdieľanom priestore spolu s chodcami na Námestí SNP.

Cyklisti, korčuliari, kolobežkári a skateboardisti si v mnohých prípadoch zamieňajú pešiu zónu so športoviskom a majú pocit, že chodci sa im pletú do cesty. Svojou rýchlou a bezohľadnou jazdou častokrát ohrozujú všetkých naokolo. Počas preventívnej akcie niektorí mali v sebe takú drzosť, že svoju rýchlu jazdu ani len nespomalili a snažili sa uniknúť pred cyklohliadkou mestskej polície. V mnohých prípadoch niektorí oslovení cyklisti nepochopili zámer preventívnej akcie a arogantne presadzovali svoju verziu cyklistu v pešej zóne a vytvorenie cyklochodníka namaľovaním dvoch čiar v tomto priestore. Príslušníci mestskej polície počas výkonu služby pravidelne cyklistov, korčuliarov, kolobežkárov či skateboardistov upozorňujú na ohľaduplnosť voči chodcom v pešej zóne. Akonáhle však príslušníkov mestskej polície nevidia niektorí nezodpovední jazdia tak, že ohrozujú chodcov. Iba vzájomnou toleranciou, ohľaduplnosťou a dodržiavaním nastavených pravidiel môže dôjsť k zlepšeniu situácie v pešej zóne. Pokiaľ sa títo „hostia“ v pešej zóne neprispôsobia pravidlám a chodci budú mať pocit neustáleho ohrozenia z ich strany Mesto Banská Bystrica bude zvažovať prijatie razantnejších opatrení voči nim.

Bližšie informácie o akcii si prečítate tu: www.banskabystrica.sk/…/cyklisti

Galéria