Aktuality

Cyklisti a motoristi sú na pešej zóne len hosťami

foto cyklo

S prichádzajúcimi letnými dňami sa pešia zóna Námestia SNP stáva čoraz vyhľadávanejším priestorom na trávenie voľných chvíľ Banskobystričanov i návštevníkov mesta. Miesto určené predovšetkým na relax, prechádzky a oddych častokrát svojimi aktivitami narúšajú niektorí cyklisti a motoristi, ktorí neprimeraným spôsobom a rýchlou jazdou neberú ohľad na ostatných. Mesto Banská Bystrica a mestská polícia spolu s banskobystrickou Občianskou cykloiniciatívou vyzývajú k obozretnosti, aby nedochádzalo k možným kolíziám a zvýšila sa bezpečnosť chodcov v pešej zóne. V prípade, že samospráva zaznamená viacero ďalších porušení, pristúpi k razantnejším opatreniam.

Počas dnešného popoludnia pripomínali v rámci preventívnej akcie príslušníci mestskej polície a banskobystrická Občianska cykloiniciatíva všetkým cyklistom i motoristom, ako sa má jazdiť na námestí. Cyklisti majú povolený vstup na pešiu zónu bez toho, aby museli zosadnúť z bicykla od roku 2013, pričom môžu ísť rýchlosťou max. 20 km/hod. Tento krok zaradil naše mesto k vyspelým samosprávam, ktoré svoje najužšie centrum sprístupnili pre všetkých nemotorových návštevníkov.

Niektorí účastníci cestnej premávky zabúdajú na pravidlá, ktoré platia na námestí. Pešia zóna je určená predovšetkým peším. Cyklisti sú povinní jazdiť nízkou rýchlosťou, ktorá neobmedzuje a neohrozuje iných ľudí, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti vedeli zastaviť. Vodiči aj cyklisti sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť. Chodci smú na pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť prejazd vozidiel, ktoré majú oprávnenie na jazdu po nej,“ pripomína náčelník mestskej polície Ivan Holík.

Podľa platného VZN mesta Banská Bystrica je do historického centra povolený vjazd len vozidlám, ktoré zabezpečujú zásobovanie prevádzok nachádzajúcich sa na pešej zóne v čase od 04:00 hod. do 9:00 hod. a vozidlám s oprávnením mesta, ktorých vodiči majú v niektorej z nehnuteľností na Námestí SNP trvalý alebo prechodný pobyt a nemajú iný prístup k svojmu obydliu. Zároveň povolenie platí pre právnické osoby, ktoré majú na námestí sídlo, pre správcov inžinierskych sietí, organizátorov športových podujatí a pod. Do pešej zóny na Námestie SNP ďalej vstupujú aj rôzne kuriérske spoločnosti, automobily SBS, ktoré majú vstup povolený na výnimku policajného zboru.

V rámci pravidelných kontrol mestská polícia zistila, že  okrem pár prípadov mali všetci vydané povolenie na vjazd do pešej zóny. Preto by bola myšlienka uzavretia námestia bezpredmetná a investícia do osadenia mobilných stĺpov zbytočná. Avšak, práve tí, ktorým je povolený vstup na základe vlastníctva alebo nájomného vzťahu neakceptujú skutočnosť, že na pešej zóne sa nemajú zdržiavať viac, než je nevyhnutné a svoje oprávnenia zneužívajú. Pravidlá platia pre všetkých, v prípade, že výzva mesta, upozornenia mestskej polície či samotnej Občianskej cykloiniciatívy voči takýmto osobám nezaberie, budeme nútení pristúpiť k razantnejším opatreniam a postihom,“ dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík.

Na pešej zóne pribúdajú čoraz viac aj kolobežky či elektrické skútre, ktoré budú musieť byť tiež regulované. Samospráva sa stretáva aj s názorom, že na námestí by mal byť vytvorený koridor pre cyklistov. Tento spôsob by podľa Občianskej cykloiniciatívy situáciu len zhoršil, nakoľko po im vyhradenej trase by cyklisti jazdili ešte rýchlejšie. Dieťaťu alebo nepozornému človeku by sa navyše mohlo kedykoľvek stať, že si neuvedomí, že stojí alebo kráča po cyklochodníku, čo by významne zvyšovalo riziko kolízií.

V poslednom období sa zvýšila „odvaha“ niektorých cyklistov, ktorí nedbajú na základné pravidlá slušného správania sa a jazdia po námestí prirýchlo. Nie je ich síce veľa, ale aj ten zlomok robí zlé meno slušnej väčšine, kazí príjemnú atmosféru pešej zóny, a narúša pocit bezpečia. Chceli by sme preto všetkých cyklistov vyzvať, aby jazdili pešou zónou čo najpomalšie a najopatrnejšie. Zároveň prosíme, aby toto posolstvo šírili aj medzi svojimi rodinnými príslušníkmi a známymi, a pomáhali tak tvoriť príjemnú pešiu zónu, kde sa všetci tolerujeme,” vyzýva Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora