Oznamy mesta

Bezpečná jazda na bicykli nielen v pešej zóne

Organizácia
Mestská polícia

Vo štvrtok 20. augusta 2020 Mestská polícia v Banskej Bystrici počas letnej sezóny zorganizovala v poradí už štvrtú preventívnu akciu zameranú na cyklistov v pešej zóne na Námestí SNP. Tentokrát išlo o súčinnostnú akciu so Slovenským červeným krížom.

Cieľom akcie bola prevencia úrazovosti pri jazde na bicykli. Ohrozenou skupinou pri úrazoch sú nielen cyklisti, ale aj korčuliari, kolobežkári a chodci. Dôraz sa kládol na bezpečnú jazdu na bicykli bez úrazov a zranení, spôsob a rýchlosť jazdy, povinnú výbavu bicykla, nosenie ochrannej prilby, či reflexných prvkov. Zdravotníci zo Slovenského červeného kríža poučili širokú verejnosť o poskytovaní prvej pomoci pri pádoch z bicykla, ako a čo robiť pri zraneniach takéhoto typu. Bezpečná jazda je zodpovednosť voči sebe samému.

Galéria