Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – marec 2020

26.3.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo informáciu pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike
https://www.opvai.sk/aktuality/infrormacia_ziadatelia_mimoriadna_situacia/

 

 

26.3.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje posúva termín uzávierky  5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“  z 27.marca 2020 na 27. apríla 2020 z dôvodu aktuálnej spoločenskej situácie spojenej so šírením pandémie koronavírusu COVID – 19 a s cieľom maximalizovať možnosť predkladania žiadostí o NFP.
 https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

 

 

16.3.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený​ Oznam o uzavretí výzvy  IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie RIÚS/UMR Banskobystrického kraja.
https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc11-2/1124-67-1124-15190/

 

 

10.3.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 4 o uzavretí výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územia UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja.

 

 

9.3.2020 Oznam
 OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“ s dátumom uzávierky: 30.03.2020.
https://www.minedu.sk/16651-sk/aktuality/

 

 

9.3.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s dátumom uzávierky: 17.03.2020
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 

9.3.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s dátumom uzávierky: 17.03.2020
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 

5.3.2020 Oznam
OP ĽZ
<dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva vyhlásilo 6 hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich odborných a pedagogických zamestnancov“. Dátum uzávierky 6. hodnotiaceho kola je stanovený dňa 06.04.2020
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

 

5.3.2020 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu vyhlásilo 5. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ s dátumom uzávierky: 27.03.2020
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

  

5.3.2020 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu vyhlásilo 5. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s dátumom uzávierky: 17.04.2020
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 

4.3.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

 

4.3.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s dátumom uzávierky: 17.03.2020
https://www.minedu.sk/16651-sk/aktuality/

 

3.3.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

 

2.3.2020 Výzva
OP ĽZ
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27). Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja, stanovených vo výzve, v oblasti cestovného ruchu v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu. V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.