Aktuality

Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpi od septembra takmer 700 detí

Deti v materskej škole

Zápisy detí do materských škôl sa v Banskej Bystrici uskutočnili počas tohtoročného mája. Na základe žiadostí bolo do vzdelávacích zariadení prijatých 687 malých Banskobystričaniek a Banskobystričanov. Na povinné predprimárne vzdelávanie bude zaradených 80 z nich. Škôlky v meste pod Urpínom začne od septembra 2023 navštevovať aj 60 štvorročných a takmer 550 trojročných detičiek.

V školskom roku 2023/2024 nebolo, na základe žiadostí, prijatých do materských škôl približne 200 malých detí, nie však z nedostatku kapacít. Dôvodom bolo, že väčšina z nich dovŕšila len dva roky veku. Na predprimárne vzdelávanie sú pritom prijímané deti od troch rokov.

V niektorých mestských materských školách je v súčasnosti stále možné ponúknuť miesto pre deti, ktoré spĺňajú podmienky na prijatie, a to dovŕšili tri roky veku. Ide najmä o škôlky v okrajových častiach mesta, ako je MŠ Buková 22, MŠ Hronská 18, MŠ Nová 2 a MŠ Radvanská 28. Rodičia, ktorí majú záujem, môžu v danej veci kontaktovať Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici na telefónnych číslach: 048/ 4330 513 a 048/ 4330 501, ako aj na e-mailových adresách: ivona.benedekova@banskabystrica.sk a eva.hermanekova@banskabystrica.sk.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta funguje 29 materských škôl. Na území Banskej Bystrice pôsobí aj ďalších 13 škôlok iných zriaďovateľov. Kompletný zoznam, vrátane kontaktov, je zverejnený na webe mesta: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/materske-skoly/.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora