Aktuality

Pri Zariadení pre seniorov Jeseň budujeme oddychovú zónu

image00005

Obdobie pandémie ukázalo potrebu vytvárania bezpečných exteriérových priestorov na trávenie voľného času pre skôr narodených Banskobystričanov a Banskobystričanky, ako aj na krátke stretnutia s ich vnúčatami, priateľmi či príbuznými. Práve vtedy prišla samospráva s myšlienkou vybudovania oddychovej zóny Magnólia pri Zariadení pre seniorov Jeseň, ktorá sa začína v týchto dňoch aj realizovať. Nový priestor poskytne všetkým klientom a ich rodinám viacúčelové bezbariérové prostredie, kde sa budú cítiť bezpečne a príjemne.

Oddychová zóna vznikne v bezprostrednej blízkosti Zariadenia pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici na Fončorde. Upravený vonkajší priestor prispeje k zvýšeniu kvality života klientov, a podľa individuálnych potrieb im poslúži na realizáciu rôznych aktivít v rámci sociálnej rehabilitácie i záujmovej činnosti. Seniori a seniorky sa v novom prostredí budú môcť poprechádzať, porozprávať sa a oddýchnuť si na čerstvom vzduchu.

V náročných časoch boli naši seniori separovaní a izolovaní vo svojich izbách, preto som rád, že začíname s realizáciou projektu vybudovania bezbariérovej oddychovej záhrady. Navrhnutá je tak, aby výsadbou zelene a vhodným mobiliárom poskytla malé zákutia a vytvorila pokojný priestor na ich stretnutia. Okrem sociálneho kontaktu sa v oddychovej zóne budú môcť organizovať rôzne  relaxačné metódy za pomoci odborníkov, ako aj pohybové aktivity prepojené s rehabilitačnými cvičeniami. Verím, že čoskoro budeme môcť Magnóliu sprístupniť nielen klientom a zamestnancom zariadenia, ale aj ich  rodinným príslušníkom,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Na doposiaľ nevyužitej ploche dôjde k vybudovaniu bezbariérového vstupu do oddychovej zóny, k úpravám povrchových vrstiev na vodopriepustné, k inštalácii verejného osvetlenia i prívodu vody. Súčasťou projektu je výsadba novej zelene i osadenie herných a oddychových prvkov, vrátane malej architektúry a mobiliáru. Na mieste bude osadený šachový stôl, ruské kolky, petang či  rotoped.

Vybudovaním oddychovej zóny vytvoríme bezpečný viacúčelový priestor, v ktorom sa klienti zariadenia, ale aj ostatní obyvatelia mesta budú cítiť príjemne. Veríme, že s ohľadom na ich zdravotné obmedzenia im tento priestor pomôže pookriať na ich životnej ceste. V novovytvorenej zóne bude možné realizovať rôzne aktivity odbornou formou, napríklad záhradnú terapiu, muzikoterapiu či animoterapiu s využitím pozitívneho vplyvu zvieraťa na psychické, fyzické i emocionálne zdravie človeka,“ dopĺňa Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Stavebné práce sú financované z mestského rozpočtu v objeme 144 000 eur. Vysúťažený zhotoviteľ je spoločnosť Pemax Plus, spol. s r.o. Banská Bystrica.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria