Aktuality

Deň Zeme v Banskej Bystrici si pripomenieme vo viacerých častiach mesta

Deň Zeme 2023

Deň Zeme je v súčasnosti najväčším environmentálnym hnutím na svete, ktoré si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa v meste pod Urpínom uskutoční viacero akcií, ktoré sú zamerané na čistenie a celkové skrášlenie konkrétnych lokalít. Upratovať sa bude v doline Rakytovského potoka, na evanjelickom cintoríne v starej Fončorde a na Severnej budú aktívni obyvatelia sadiť kríky a stromy. Najbližší víkend zároveň zavŕši štvrtá – posledná etapa podujatia Za krajšie mesto. Celomestské upratovanie bude tentokrát na Fončorde, v Podlaviciach, Skubíne a na Suchom vrchu.  

DOLINA RAKYTOVSKÉHO POTOKA

V piatok, 21. apríla 2023 v čase od 9:00 do 14:00 h. spoločnosť DETOX a. s.  v spolupráci s banskobystrickou samosprávou odstráni nelegálnu skládku odpadu v doline Rakytovského potoka. Prizvané boli aj odborné organizácie pôsobiace v oblastiach životného prostredia v meste, ale aj samotní obyvatelia. Aktivita nadväzuje na minuloročné spolupráce, kedy sa podarilo odstrániť skládku v Podlaviciach, v Kostiviarskej i na Slnečných stráňach. Zároveň bolo dočistené okolie potokov Údurná a Tajovka. Podujatie vyvrcholí spoločným posedením pri guľáši. V prípade záujmu je možné svoju účasť nahlásiť na telefónnom čísle 0905 940 847.

EVANJELICKÝ CINTORÍN V STAREJ FONČORDE

V sobotu, 22. apríla sa uskutoční dobrovoľnícka brigáda za budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru na Okružnej ulici. Iniciátorom akcie je Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný, ktorý spoločne s členmi Evanjelického zboru a dobrovoľníkmi bude pokračovať v dočisťovaní a revitalizácii cintorína. Pomocnú ruku podajú aj obyvatelia Fončordy, ktorí skrášlia blízky les na Sadovej ulici.

SEVERNÁ

Deň Zeme oslávia aj obyvatelia Severnej, a to výsadbou nových stromov a kríkov. Ide o jeden z víťazných projektov v rámci Paricipatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica, ktorý získal najviac hlasov.

ZA KRAJŠIE MESTO

Celomestské podujatie, v rámci ktorého si môžu obyvatelia Banskej Bystrice upratať okolie svojich domov pokračuje treťou etapou. Vyčistiť verejné priestranstvá a medziblokovú zeleň od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním bude možné v dňoch 21. až 23. apríla tohto roka v mestskej časti Fončorda, Podlavice, Skubín a Suchý vrch. Mestský úrad zabezpečí do jednotlivých lokalít pristavenie veľkoobjemových kontajnerov. V prípade otázok je možné kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na telefónnom čísle: 048/4330 454, alebo e-mailom na: separovanyzber@banskabystrica.sk.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria