Aktuality

Hlasovanie za projekty v participatívnom rozpočte je spustené

Participatívny rozpočet 2022

Obyvatelia môžu od štvrtka, 20. októbra do 10. novembra 2022 hlasovať za projekt, ktorý je im v tohtoročnom participatívnom rozpočte mesta pod Urpínom najbližší. Urobiť tak je možné v priestoroch Informačného centra v Radnici na Námestí SNP 1 a v Klientskom centre Mestského úradu na ulici Československej armády 26. Hlasovať môže každý, kto dosiahne vek 15 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt v Banskej Bystrici, alebo v meste študuje. Banskobystričania môžu svojím hlasom podporiť najmenej jeden a maximálne štyri projekty. Tie, ktoré získajú najviac hlasov budú v roku 2023 zrealizované vďaka vyčlenenej sume v mestskom rozpočte vo výške 40 000 eur.

Zoznam projektov:

  1. Radvanská záhrada
  2. Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice
  3. Drevený pumptrack a skill centrum
  4. Komunitná záhrada Poľná
  5. Centrum Radvaň – miesto, kde to žije!
  6. Meranie a zvyšovanie kvality vody v Tajovskom potoku
  7. Relax zóna

Bližšie informácie sa o jednotlivých návrhoch dozviete priamo na mieste hlasovania alebo na webovej stránke mesta v sekcii Participatívny rozpočet.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora