Aktuality

Banská Bystrica pokračuje v aktivitách k získaniu titulu Mesto kultúry 2022

mk-prezentacia-fb-ig

Robotnícky dom je v poslednom období miestom stretnutí všetkých záujemcov, ktorí sú zapojení do projektu Metro kultúry v rámci kandidatúry Banskej Bystrice na titul Mesto kultúry 2022. Široká verejnosť bude mať možnosť dozvedieť sa podrobnosti o projekte na verejnej prezentácii, ktorá sa uskutoční v pondelok, 28. júna 2021 o 17:00 hod. v Robotníckom dome. V prípade záujmu vyplňte, prosím, registračný formulár TU

Primátor Ján Nosko na jednom zo stretnutí pogratuloval všetkým zainteresovaným, vďaka ktorým postúpilo naše mesto do druhého kola, čím je o krok bližšie k získaniu tohto ocenenia.

Pre Banskú Bystricu je to veľká výzva. Program je originálny a je nastavený veľmi dobre. Verím, že sa podarí zosieťovať čo najviac aktérov, ktorí prejavia záujem pomôcť pri príprave tohto projektu. Teší ma, že na stretnutiach sa zúčastňujú aj zástupcovia našich odborných útvarov, ktorí majú tiež snahu podať pomocnú ruku, naučiť sa niečo nové a zapojiť sa,“ povedal primátor Ján Nosko.

Na spoločných stretnutiach sa schádzajú členovia programovej rady, koordinátori projektu i zamestnanci MsÚ z odboru sociálnych vecí, oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, oddelenia kultúry, oddelenia územného plánovania a architekta mesta, ekonomického odboru, oddelenia cestovného ruchu, komunikácie a pod. Tvorcovia projektu oboznamujú všetkých záujemcov s hlavnou myšlienkou Metra kultúry, pričom upriamujú pozornosť na dôležitosť hľadania prienikov, čerpania nápadov a inšpirácií v spolupráci  s oddeleniami MsÚ a všetkými zainteresovanými subjektami.

Banská Bystrica má svoje bohatstvo v histórii, ale aj architektúre, je to miesto žijúce rôznorodou kultúrou. Projekt Metro kultúry v rámci našej kandidatúry na  titul Mesto kultúry vyťahuje na povrch potenciál, ktorý je v meste skrytý a ukladá ho do netradičných foriem. Ide nám o prepojenie umenia s každodennými vecami, napr. stretávaním sa ľudí, ale aj infraštruktúrou a životným prostredím. Projekt stavia na myslení o meste. Základným cieľom je budovanie infraštruktúry vzťahov,“ objasňuje Slavo Sochor, člen programovej rady projektu.

METRO KULTÚRY sa skladá z piatich programových liniek. M ako myslieť mesto, E ako edukovať mesto, T ako tvoriť mesto, R ako rozvíjať mesto, O ako otvárať mesto.

Metro ako také v našom meste nikdy nebude. Je to sieť, mapa, systém prepojených bodov, ktoré zdieľajú určité podmienky, publikum, divákov a diváčky. Musíme si ho iba predstaviť. Jednotlivé línie metra sa prelínajú a žiadna nemôže stáť osamote. V rámci každej jeho linky sme sa snažili spojiť existujúce kultúrne body a navrhli sme niekoľko nových podujatí, o ktorých v súčasnosti so všetkými záujemcami diskutujeme a hľadáme prieniky. Aj keď program pozostáva z rozličným tém a foriem, v Metre kultúry všetko so všetkými súvisí,“ dopĺňa Sochor.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora