Mesto kultúry

Mesto kultúry

Mesto Banská Bystrica – kandidát na titul Mesto kultúry 2022

Mesto Banská Bystrica od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej výzvy Fondu na podporu umenia v prípravnej fáze. Vytvorená programová rada pracovala na projekte spolu s oddelením kultúry MsÚ a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce a neziskových organizácií deväť mesiacov. S vytvorenou futuristickou koncepciou METRO KULTÚRY, ktorá si dáva za cieľ budovať vzťahy a publikum, postúpila Banská Bystrica do druhého kola.

Pri tvorbe štruktúry sa programová rada usilovala, aby bol jej koncept otvorený širokej spolupráci s kultúrnymi aj občianskymi aktérmi a aktérkami. V procese príprav projektu sa jej podarilo zrealizovať desiatky stretnutí so zástupcami kultúrnej obce či komunitných organizácií a centier. Z nich vyplynula nevyhnutnosť sieťovania kultúrnych inštitúcií a potreba budovania chýbajúcej infraštruktúry.

Programový riaditeľ Slavo Sochor hovorí o projekte: „Výsledkom mnohých stretnutí bol koncept, ktorý sme nazvali METRO. Dominuje mu idea infraštruktúry vzťahov. Náš projekt si zakladá predovšetkým na budovaní a spájaní kultúrnych komunít. Jeho úlohou nie je riešiť budovanie a rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry, ale môže pestovať vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pre akýkoľvek ďalší proces. Myslíme si, že len spoločným úsilím a systematickou prácou môžeme pozitívne zmeniť nastavenie fungovania kultúrneho segmentu v Banskej Bystrici.“

Veľkou métou METRA je reagovať na potreby Bystričanov a Bystričaniek a prepojiť rôzne generačné preferencie. Členovia programovej rady uvažovali nad mestom ako nad komplexným organizmom, mysleli na jeho históriu, chceli preskúmať, kde naozaj žijeme cez kultúrnu pamäť mesta, spájať odborníkov a pamätníkov a spoločne vytvárať nové myšlienkové a kultúrne mapy mesta. Neboja sa podať ruku blízkym, byť nápomocní v integrácii nových obyvateľov a obyvateliek. Hľadajú medzigeneračné spojivá. Mesto chce byť otvorené pre všetkých, ktorí chcú pre Banskú Bystricu urobiť niečo viac.

Programovými prioritami projektu sú:

  • posilňovanie spolupráce bohato zastúpenej umeleckej obce v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre s cieľom aktivizovať a prezentovať kreatívny potenciál mesta
  • poznanie histórie na báze kultúrnej pamäti mesta a budovanie povedomia o nej
  • systematická práca s miestnym publikom vo vzťahu k rozmanitým druhom umenia
  • tvorba inovatívnych formátov podujatí s prihliadnutím na ich udržateľnosť
  • rozvoj vízie miestnej kultúrnej politiky a komunikačnej stratégie

V ďalšej fáze príprav, ktoré trvali do septembra, boli do procesu zapojené aj ďalšie organizácie a občianska verejnosť. V júni projekt verejne odprezentovala programová rada v zložení: Slavo Sochor, dramaturg a organizátor, ktorý je zároveň programovým riaditeľom projektu, Jana Suraová, kultúrna  manažérka a producentka, Zuzana L. Majlingová, historička umenia, dizajnér René Baďura, strategička Katarína Vitálišová, dramaturg Milan Zvada a koordinátorka projektu za mesto Miroslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ.

O tom, ktorá z postupujúcich samospráv sa stane Mestom kultúry 2022, sa rozhodlo 25. októbra 2021. Prečítajte si viac v tlačovej správe mesta.

Projekt METRO KULTÚRY z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Viac informácií nájdete na stránke www.metrokultury.sk.