Aktuality

Aktuality ku koronavírusu

Banská Bystrica

Text bol aktualizovaný. Všetky potrebné informácie o fungovaní mestského úradu nájdete TU, info k školám a školským zariadeniam TU, fungovanie ZAaRES-uInformačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica, opatrenia v doprave

Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Od piatka, 13. marca 2020 zatvára mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň vyzýva zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom. Od pondelka, 16. marca 2020 platia nariadenia centrálneho Krízového štábu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica budú zatvorené minimálne ďalších 14 dní.

Mestský úrad funguje od piatka, 13. marca 2020 v obmedzenom režime, využite mailovú alebo telefonickú komunikáciu

obmedzenom režime bude od zajtra, 13. marca 2020 fungovať pre verejnosť aj Mestský úrad (Československej armády 26, Banská Bystrica). V prípade potreby kontaktujte zamestnancov úradu telefonicky alebo e-mailom. Všetky kontakty nájdete na webe mesta www.banskabystrica.sk.

Zamestnanci Klientskeho centra vrátane Pokladne a Spracovateľského centra budú k dispozícii pre obyvateľov denne od 9:00 – 12:00 hod. Zároveň je možné vybaviť úradné záležitosti e-mailom: podatelna@banskabystrica.sk alebo na t. č. 048/43 30 322.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Úradné hodiny upravuje pre verejnosť aj Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorý bude otvorený denne od 9:00 do 12:00 hod. Matrika a ohlasovňa pobytu bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí, narodenia detí, ktorých rodičia majú trvalý pobyt mimo mesta Banská Bystrica. Informácie o ostatných požiadavkách poskytnú zamestnanci matriky e-mailom (marta.cellarova@banskabystrica.sk) alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach: 048/4330 – kl. 720 až 726.

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) MsÚ

Informačno-poradenské centrum bude všetky konzultácie poskytovať  klientom prostredníctvom mailu: ipc@banskabystrica.sk  a telefonicky na t. č.:  048/4330 –  kl.   145, 146, 147.

Stránkové hodiny Stavebného úradu a Odboru územného plánovania a architekta mesta

Stránkové hodiny Stavebného úradu a Odboru územného plánovania a architekta mesta budú až do odvolania zrušené. Všetko potrebné vybavia obyvatelia v Klientskom centre počas upravených úradných hodín (9:00 hod. – 12:00 hod.).

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES)

Z dôvodu možného šírenia koronavírusu prijalo mesto Banská Bystrica opatrenia aj v Krematóriu v Kremničke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch Krematória počas smútočných obradov, nariaďujeme účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Opätovne všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný stav a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine.  Po smútočných obradoch bude zabezpečená zvýšená dezinfekcia priestoru. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) zatvorili aj všetky športoviská v ich správe.

MBB, a. s.

Mestská obchodná spoločnosť MBB a. s. obmedzila komunikáciu s klientmi a verejnosťou výlučne na telefonickú a e-mailovú formu až do odvolania. Osobný kontakt a fyzické návštevy sú až do odvolania vylúčené.

Doprava v meste Banská Bystrica

Od zajtra, 13. marca 2020 až do odvolania budú dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. fungovať v prázdninovom režime.

Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica

Radnica a Informačné centrum na Námestí SNP 1, Turisticko-informačné centrum v priestoroch autobusovej stanice, Hodinová veža a Robotnícky dom sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené. Zamestnanci Informačného centra sú k dispozícii na e-mailovej adrese: ic@banskabystrica.sk alebo v pracovné dni v čase od 8:00 – 17:00 hod. na telefónnych číslach: 048/415 50 85 a 0907 846 555 . Vzhľadom na aktuálnu situáciu, pozastavuje Informačné centrum preberanie plagátov určených na výlep a vylepenie už dodaných plagátov. Zároveň ruší až do odvolania všetky plánované prehliadky mestom a marcové potulky mestom. Klienti, ktorí majú zakúpené vstupenky na podujatia, ktoré boli zrušené, ich môžu vrátiť až po ukončení  mimoriadnej situácie.

Zasadnutia mestských komisií

Zasadnutia mestských komisií sa rušia až do odvolania.

Správajme sa zodpovedne

Najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Mestská polícia bude monitorovať dodržiavanie  nariadení vydaných mestom, ako aj nariadení centrálneho Krízového štábu SR. Situáciu mesto Banská Bystrica aj naďalej monitoruje.  Aktuálne informácie sa môžu obyvatelia dozvedieť v sekcii AKTUALITY.

Dostávajte aktuálne informácie

Odporúčame, aby ste si stiahli mobilnú aplikáciu mesta do svojich smartfónov. Vďaka bleskovým správam sa k vám dostanú z Mestského úradu vždy aktuálne informácie. V Google Play (https://tinyurl.com/s7snwf9) alebo v App Store (https://tinyurl.com/vfk9xy2) si ju stiahnete pod názvom Banská Bystrica. Nezabudnite si v nastaveniach aplikácie aktivovať „notifikácie pre bleskové správy“ či „notifikácie pre aktuality“.

Postup na stiahnutie aplikácie nájdete na:

iPhone: https://www.youtube.com/watch?v=xiogGjfOTp4

Android: https://www.youtube.com/watch?v=iBb3bUqhQrI

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora