Informácie ku koronavírusu

ZAaRES, Krematórium

Z dôvodu možného šírenia koronavírusu prijalo mesto Banská Bystrica opatrenia aj v Krematóriu v Kremničke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch Krematória počas smútočných obradov, nariaďujeme účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Opätovne všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný stav a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine.  Po smútočných obradoch je zabezpečená zvýšená dezinfekcia priestoru. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) zatvorili aj všetky športoviská v ich správe.