Informácie ku koronavírusu

Doprava

Od 13. marca 2020 až do odvolania dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. fungujú v prázdninovom režime. Pravidelne, a vo zvýšenej frekvencii, zabezpečujú dopravcovia dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami. Zvýšili aj preventívne opatrenia  u všetkých pracovníkov prichádzajúcich do styku s verejnosťou.

Od 16. marca sa zakazuje cestovať v prostriedkoch MHD bez rúška

Mesto Banská Bystrica vyzýva obyvateľov, aby využívali verejnú hromadnú dopravu len v nevyhnutných prípadoch (preprava do práce, nemocnice a pod.). Tá bude naďalej fungovať podľa prázdninového cestovného poriadku. Zároveň oznamujeme obyvateľom, že od pondelka, 16. marca bude do vozidiel verejnej hromadnej dopravy povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou (odporúčame používať aj rukavice). Zároveň ich vyzývame, aby využívali bezkontaktnú formu úhrady cestovného. Dopravcovia zabezpečia otváranie všetkých dverí na autobusoch a trolejbusoch bez toho, aby museli cestujúci využiť dotykový systém na dverách.

 

Galéria