Informácie ku koronavírusu

Informačné centrá, plánované podujatia

Podujatia

Mesto Banská Bystrica  ruší všetky podujatia až do odvolania, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje v priestoroch Robotníckeho domu, v Radnici na Námestí SNP 1, na Mestskom úrade ČSA 26 alebo v zariadeniach sociálnych služieb. O náhradných termínoch budeme informovať prostredníctvom webových stránok organizátorov a mesta Banská Bystrica.

Zrušené sú aj Veľkonočné trhy na Námestí SNP v Banskej Bystrici a celomestská upratovacia akcia Za krajšie mesto. Ak to umožnia podmienky, akcia prebehne v náhradných termínoch, o čom budeme včas informovať.

Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica

Radnica a Informačné centrum na Námestí SNP 1, Turisticko-informačné centrum v priestoroch autobusovej stanice, Hodinová veža a Robotnícky dom sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené. Zamestnanci Informačného centra sú k dispozícii na e-mailovej adrese: ic@banskabystrica.sk alebo v pracovné dni v čase od 8:00 – 17:00 hod. na telefónnych číslach: 048/415 50 85 a 0907 846 555 . Vzhľadom na aktuálnu situáciu, pozastavuje Informačné centrum preberanie plagátov určených na výlep a vylepenie už dodaných plagátov. Zároveň ruší až do odvolania všetky plánované prehliadky mestom a marcové potulky mestom. Klienti, ktorí majú zakúpené vstupenky na podujatia, ktoré boli zrušené, ich môžu vrátiť až po ukončení  mimoriadnej situácie.