Informácie ku koronavírusu

Fungovanie Mestského úradu

Mesto Banská Bystrica  oznamuje, že Mestský úrad (Československej armády 26) je od pondelka, 16. marca pre verejnosť až do odvolania zatvorený. Na komunikáciu s pracovníkmi úradu využite telefonické kontakty alebo e-mail. Kontakty na zamestnancov jednotlivých odborov a oddelení nájdete TU. Na doručovanie dokumentov využite služby Slovenskej pošty alebo elektronickú schránku.

Telefonické linky:

Informácie 048/4330 321

Informácie 048/4330 322

Miestne dane a poplatky

poradenstvo: 048/ 4330 222

Podania týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad na Oddelenie daní a poplatkov je potrebné podávať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk cez elektronickú schránku alebo poštou, a nie prostredníctvom e-mailu.

Stavebný úrad

Stavebný úrad (stavebné konania) 048/ 4330 444

Sociálne veci

Sociálne služby, poradenstvo: 048/ 4330 777,
e-mail: socialnapomoc@banskabystrica.sk

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

e-mail: marta.cellarova@banskabystrica.sk
t. č.: 048/4330 720, 048/4330 721, 048/4330 722, 048/4330 723, 048/4330 724, 048/4330 725,  048/4330 726.

  • Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky je obmedzené.
  • Duplikáty týchto listov sa v súčasnosti nevydávajú.
  • Do 60 dní od narodenia dieťaťa ošetrujú lekári dieťa aj na preukaz poistenca matky. Z tohto dôvodu nie je nutné žiadať o vydanie prvého výpisu rodného listu v súčasnej mimoriadnej situácii.
  • Na pochovanie zomrelého je postačujúci List o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list nie je potrebný.
  • Žiadosti o uzavretie manželstva sa momentálne nevydávajú. Termín svadby je možné dohodnúť si s matrikou telefonicky, prípadne e-mailom: girovska@banskabystrica.sk
  • Plánované svadby sa realizujú za prísnych opatrení.

Informačno-poradenské centrum

ipc@banskabystrica.sk, t. č.:  048/4330 146.

Podateľňa

podatelna@banskabystrica.sk

Ďalšie informácie

Dočasne zatvorený je aj Zberný dvor v Radvani a Karanténna stanica vo Zvolene. Pozastavená bola aj činnosť aktivačných pracovníkov.

Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, o. i. aj v súvislosti so zbernými dvormi boli aktualizované.  V tomto opatrení sú explicitne uvedené zberné dvory, ktoré sú od pondelka 30. marca 2020 znovu otvorené. Vzhľadom na túto skutočnosť Zberný dvor mesta Banská Bystrica v Radvani bude od 1. apríla otvorený  od pondelka do piatku v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. V sobotu je otváracia doba od 10:00 hod. do 16:00 hod. Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali všetky prijaté opatrenia.