Aktuality

Turistické informačné centrum organizuje v lete Potulky mestom aj prehliadky kostolov

Kostol nanebovzatia Panny Márie

Banská Bystrica je bohatá na historické budovy priamo v centre mesta. Okrem Hodinovej veže, Thurzovho a Matejovho domu, ale aj ďalších objektov láka návštevníkov i na skvosty sakrálnej architektúry. Počas školských prázdnin sa už tradične uskutočnia prehliadky kostolov, s ktorými sa spája minulosť mesta pod Urpínom. V prázdninovej ponuke nechýbajú ani letné Potulky mestom. Obidve podujatia budú striedavo počas júlových a augustových piatkov.

 Vlani mohli Banskobystričanky a Banskobystričania, ale aj návštevníci mesta spoznávať Perlu Pohronia naprieč storočiami. Tohtoročné Potulky mestom budú odlišné, zamerajú sa na konkrétne miesta Banskej Bystrice. Oboznámiť sa s tajomstvami a históriou môžu domáci i turisti už v piatok 5. júla 2024 o 17:00 hod. na Námestí Štefana Moysesa 26. Ako prvý bude predstavený Mestský hrad a hradný areál. Začiatok stretnutia ďalších troch Potuliek mestom bude o 17:00 hod. pred budovou historickej Radnice na Nám. SNP 1. Najznámejšie námestie v meste organizátori priblížia 19. júla. Nasledovať 2. augusta bude Lazovná ulica a 16. augusta Dolná ulica. Vstup na podujatie je bezplatný.

Počas letných mesiacov pripravuje Turistické informačné centrum aj prehliadky kostolov v hradnom areáli so sprievodcom. Návštevníci budú môcť nazrieť do histórie a dozvedieť sa zaujímavosti o sakrálnych stavbách. Ide o Kostol nanebovzatia Panny Márie a Kostol svätého Kríža. Kým prvý z nich je bežne dostupný aj vďaka svätým omšiam, ktoré sú v ňom takmer každý deň, do Kostola svätého Kríža sa návštevník bežne nedostane. Celkovo sa uskutočnia štyri prehliadky, a to každý druhý piatok. Začínajú sa 12. júla, pokračujú 26. júla i 9. augusta a končia 23. augusta 2024. Spoločné stretnutie záujemcov o návštevu kostolov v hradnom areáli je o 17:30 hod. pred Kostolom nanebovzatia Panny Márie. Cena za vstupné je štyri eurá. Deti do šesť rokov a ZŤP osoby majú prehliadku zdarma.

——————————————————————————————————————–

Kostol nanebovzatia Panny Márie, ktorý je najstarším kostolom v Banskej Bystrici, patrí medzi najcennejšie cirkevné pamiatky. Vznikol na základoch románskej baziliky v polovici 13. storočia. Od svojho vzniku prešiel viacerými prestavbami. V interiéri kostola nájdu návštevníci niekoľko unikátnych historických reliktov. Okrem barokovej výzdoby je pozoruhodná jednoliata bronzová krstiteľnica z dielne Majstra Jodoka, najstarší v meste zachovaný epitaf či neskorogotický drevený oltár Majstra Pavla z Levoče. Zabudnúť nemožno ani na najznámejšie kaplnku kostola, zasvätenú Sv. Barbore, patrónke baníkov. Zvláštnosťou  je pieskovcová plastika „Kristus na Olivovej hore v presklenej nike na južnom priečelí kostola.  

Druhý objekt, ktorý je možné počas tohtoročnej prehliadky navštíviť, je Kostol svätého Kríža. Stojí medzi Baníckou a Pisárskou baštou. Kostol i svätyňa majú nepravidelný tvar spôsobený polohou Pisárskej bašty. V interiéri sa nachádza neskororenesančná krstiteľnica z roku 1652. Na severnej stene kostola sú fresky znázorňujúce Premenenie Pána na hore Tábor, Posledný súd a Zoslanie Ducha Svätého na apoštolov na Turíce. Hlavným umeleckým prvkom kostola je klasicistický oltár stĺpového typu z roku 1834. Uprostred oltára je súsošie Ukrižovania so sochami Panny Márie a Márie Magdalény. Po stranách na podstavcoch sú plastiky jezuitských svätcov a v nadstavci dve sochy anjelov.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria