Podujatia

Vianočné kino na amfiteátri – Ako vytrhnúť veľrybe stoličku

VianoceNaAmfiteatri-2022-AkoVytrhnutVelrybeStolicku-web

Pozývame Vás na vianočné kino na amfiteátri!

Informácie

Cesta na amfiteáter, Banská Bystrica - Amfiteáter

Galéria