Podujatia

Plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo 2023

lknjlkôjkljklôj

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Vás pozývajú na plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo

dňa 28.4.202 od 9:30 hod.

Program:

9:30 – Otvorenie plavebnej sezóny

9:30 – 10:00 Drevorubačské raňajky

10:00 – 10:45 Rozmiestnenie plavičov

10:45 – 12:30 Plavenie

12:30 – 15:00 Občerstvenie po plavení

Informácie

Banská Bystrica - Rakytovo

Galéria