Podujatia

Srdce na dlani 2019 I Slávnostné ocenenie

srdce na dlani

V Banskobystrickom kraji opäť hľadáme výnimočných ľudí so „srdcom na dlani“!

Poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý dobrovoľne, bez nároku na akúkoľvek odmenu venuje svoju energiu, svoj čas, svoje vedomosti a schopnosti v prospech iných alebo celej spoločnosti? Človeka, ktorý robí skvelé veci a celkom nezištne a obetavo pomáha iným?

Možno by ste sa divili, ale ľudí so „srdcom na dlani“ je okolo nás veľa. Skutky týchto výnimočných ľudí sú často tiché a neokázalé, pretože nepotrebujú hlasno hovoriť o tom, čo robia pre iných. Častokrát sa pomáhanie stalo ich životným štýlom. Je však dôležité vedieť poďakovať im a oceniť ich, pretože akákoľvek dobrovoľnícka práca má pre našu spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu.

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2019 možno posielať do 10.11.2018 elektronicky alebo poštou prostredníctvom Nominačného formulára. Obe verzie formulárov nájdete na stránke Centra dobrovoľníctva, n.o. www.centrumdobrovolnictva.sk. Ako súčasť nominácie je potrebné priložiť fotografie nominovaného človeka z dobrovoľníckej aktivity.

Snahou Centra dobrovoľníctva je už trinástym rokom spolu s vami  vyzdvihnúť a oceniť ľudí z celého Banskobystrického kraja, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít. Od roku 2007 sme odovzdali už 148 ocenení výnimočným ľuďom. Vďaka vám, ktorí ich nominujete na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne poďakovať.

O oceneniach pre nominovaných rozhodne hodnotiaca komisia tvorená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva v kraji. Termín zasadnutia komisie ako aj mená budú zverejnené na stránke organizácie.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 13.12.2019 o 17:00 hod. v priestoroch Cikkerovej siene v historickej budove Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Programom nás bude sprevádzať Dievčernský spevácky zbor Dolce Canto pod vedením dirigenta Mgr. art. Martina Kaššu.

Podujatie sa aj tento rok bude konať pod záštitou Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, programu Erazmus+, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica, v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií..

Pre bližšie informácie a otázky v súvislosti s oceňovaním Srdce na dlani 2019 neváhajte kontaktovať:

Mária Joklová

koordinátorka oceňovania pre Banskobystrický kraj

srdcenadlani@centrumdobrovolnictva.sk

0917848551

www.centrumdobrovolnictva.sk

www.srdcenadlani.sk

Informácie

Radnica - Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica