Podujatia

Má remeslo zlaté dno?

má remeslo zlaté dno2

Remeslo bolo kedysi každodennou súčasťou života našich predkov. Dnes sa opäť vracia do povedomia ľudí, získava obdiv a ponúka možnosti sebarealizácie v oblasti podnikania. Príďte na networkingové stretnutie načerpať inšpiráciu aj motiváciu, či získať nové kontakty pre vaše budúce podnikanie.

REGISTRUJTE SA TU:
http://bit.ly/remeslo_zlate

ČO SA DOZVIETE
● v čom je výhoda remeselníckeho podnikania
● pokazíš, nezarobíš? – akým chybám predchádzať
● aká je budúcnosť remesla na Slovensku
● neformálne stretnutie s možnosťou získať nové kontakty

HOSŤAMI SÚ
Veronika Uhrecká – študovala design kovu a šperku na Kráľovskej akadémii v Antverpách. Spolu s manželom tvoria umelecké a remeselné duo pod značkou UHRECKI. Venujú sa zákazkovej výrobe z kovu – tvorbe exkluzívnych zlatých šperkov, interiérových objektov a dizajnového nábytku.

Marek Bolf – pred rokmi sa rozhodol vrátiť hudbu späť medzi ľudí. Láska k drevu sa pretavila do značky Kalimba musical instrument. Spolu s rodinou vyrába hudobný nástroj pre nehudobníkov – kalimbu. Z jeho tvorby cítiť osobitý prístup, originalitu a unikátnosť každého jedného nástroja.

Šárka Minárik – marketérka a spoluzakladateľka rozbiehajúceho sa projektu Gubaňa, cez ktorý chcú vrátiť slovenskej vlne jej hodnotu a dostať ju späť do každodenného života. Gubaňa spája súčasnosť a minulosť. V každom výrobku z vlny sa spája moderný dizajn s kvalitou tradičného materiálu.

Zuzana Roziaková – začínala v období, keď poctivé prírodné mydlo nebol bežne dostupný tovar.  Prvé mydlo s kozím mliekom vyrobila v lete v roku 2010. Osobná potreba a túžba po kvalitnom produkte stojí za dnes už etablovanou značkou prírodnej kozmetiky Mydlo z farmy.

KEDY
18.2. 2020
16:30 – 19:30

KDE
Podnikateľský inkubátor
Rudohorská 33 – Sásová
974 11  Banská Bystrica

KONTAKT
Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Ukončenie registrácie: 17.2.2020, do 13.00 hod.
Networking (podpora sieťovania), ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).
Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Informácie

Rudohorská 33, Banská Bystrica