Podujatia

Komunitná sobota a trh Horná Strieborná

komunitná sobota _foto

Centrum Komunitného organizovania a občianska platforma nie v našom meste pozývajú na akciu

v sobotu 25 teho septembra budeme na Hornej Striebornej ulici organizovať prvú komunitnú sobotu spojenú s trhom

Okrem remeselníkov a remeselníčok vás čaká od 14:00 aj hudba a tanečné vystúpenia

Kalai Kiss Band

tanečná skupina ROMA SAM

o 15:00 a 16:30

čítačky rómskych rozprávok

o 16:00 a 17:00

workshop rómskeho tanca

a predstavenie komunít v meste

Komunitnou sobotou chceme aj spoločne vytvoriť most medzi majoritou a rómskou komunitou v meste, aby sme sa vzájomne poznali a rozumeli si zas o trochu viac

Preto bude na Hornej Striebornej v Banskej Bystrici priestor pre predajcov z majority aj rómskych komunít, kultúrnu prezentáciu, či prezentáciu práce ozetiek alebo sociálnych podnikov

 

 

Informácie

Horná Strieborná, Banská Bystrica

Galéria