Podujatia

„Berme pečeň vážne“

24.1. - sirius

Predregistrácia je ukončená, všetky termíny sú už obsadené. 24.1.2023 bude ale možné v Robotníckom dome využiť 2B STANOVISKO, ktoré je určené pre vopred nepredregistrovaných účastníkov (cieľom je uspokojiť a vyšetriť, čo najviac občanov).

Na uvedenom stanovišti je účastník (občan) riadne zaregistrovaný, rovnako mu je pridelený identifikačný kód a číslo, no z kapacitných dôvodov už na ďalšie stanovisko v daný deň nepokračuje. Účastník obdrží oranžovú kartu, ktorej súčasťou je aj pridelený identifikačný kód . Oranžová karta účastníkovi zaručí bezplatné vyšetrenie krvi a elasticity pečene v najbližšom dostupnom ambulantnom zariadení. Na vyšetrenie sa účastník objedná telefonicky, alebo cestou webovej stránky www.siriushepi.sk, kde bude dostupný online objednávací kalendár platný pre vyšetrenie na ambulancii vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

 

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria