Oznamy mesta

FOND NA PODPORU ŠPORTU – Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na výstavbu rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2022/2

Oddelenie
Oddelenie športu

Dávame do pozornosti športovým organizáciám nasledujúcu výzvu Fondu na podporu športu : „Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na výstavbu rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2022/2“

Viac informácií nájdete na tomto odkaze: Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur | Fond na podporu športu (fnps.sk)

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 17. apríla 2023 do 23:59 v zmysle bodu 15 výzvy.