Oznamy mesta

4. ročník projektu „DIKY MOC za pomoc“ priniesol 54 interaktívnych workshopov pre 749 seniorov

Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ už štvrtý rok unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V rámci 4. ročníka priniesol 54 interaktívnych workshopov 749 seniorom do 24 miest a obcí na Slovensku.

Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov  prináša riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu  sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou a zábavnou formou učia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú odvahu a motiváciu na ceste za ďalšou realizáciou. „Svet nových médií a informačno-komunikačných technológií predstavuje oblasť, ku ktorej majú seniori v drvivej väčšine prirodzený rešpekt. Našim cieľom je ich veľmi netradičnou a originálnou formou nadchnúť, získať si ich sympatie a dôveru a následne im aj veľmi ľudským, empatickým a veselým spôsobom tento svet priblížiť a ukázať, ako nám jeho výdobytky môžu mnohé veci v živote uľahčovať,“ vysvetľuje koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.

V rámci 4. ročníka  projekt priniesol interaktívne workshopy do Banskej Bystrice, Bardejova, Bojníc, Handlovej, Humenného, Kežmarku, Kremnice, Levíc, Liptovského Mikuláša, Lučenca, Nových Zámkov, Popradu, Prešova, Prievidze, Revúcej, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Teplice, Tvrdošína či Veľkého Krtíša a ďalších. „Veľmi nás teší pozitívna spätná väzba, ako aj veľký záujem o workshopy. Radosť priniesli i spoločne vytvorené online magazíny, vďaka ktorým môžu seniori ako plnohodnotní reportéri tvoriť pre svoj internetový časopis a mapovať život vo svojom regióne,“ dodáva Michalica.

Sociálna inklúzia prináša ďalšie neoceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej kvality medziľudských vzťahov či prevencie kriminality páchanej na senioroch.  Vďaka svojmu nastaveniu a mechanike projekt počas celého priebehu pomáha a prispieva k vytváraniu partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania služieb zraniteľným skupinám.

Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Šedý medveď. Projekt “DIKY MOC za pomoc“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  Partnerom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj. Partnerom projektu je mesto Banská Bystrica.

DIKY MOC za pomoc, video o projekte 2022