Oznamy mesta

Začiatkom septembra bolo naše mesto nabité kultúrno-spoločensko-športovými podujatiami

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia Banská Bystrica vykonávala v prvý septembrový deň zvýšený dohľad a dodržiavanie verejného poriadku počas kultúrneho podujatia pod názvom Slovenský deň kroja 2021, kde sa stretli všetci milovníci slovenského folklóru, aby oslávili krásu slovenských tradícií spoločne s oslavami Dňa ústavy, ktoré prebiehali v areáli Pamätníka SNP a boli sprevádzané bohatým programom.

V mestskej časti Radvaň prebiehal Radvanský deň určený deťom a ich rodičom. Tejto akcie sa zúčastnili i príslušníci mestskej polície, kde hlavne deťom vysvetlili prácu mestskej polície, ukázali svoju výzbroj a výstroj ako i motorové prostriedky, ktoré využívajú pri svojej práci.

V rovnaký deň hliadky mestskej polície monitorovali priebeh v poradí 10. ročníka športovej akcie Beh na Urpín, ktorého sa zúčastnili veľkí i malí športovci.

Dňa 02.09.2021 sa žiaci a študenti vrátili po letných prázdninách opäť do školských lavíc a pre prváčikov, ktorí išli prvý krát do školy to bol obzvlášť veľký deň.

Mestská polícia pri tejto príležitosti vykonávala zvýšený dohľad na priechodoch pre chodcov a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pri základných školách v rámci celého mesta Banská Bystrica v čase príchodu žiakov v sprievode svojich rodičov do škôl. Ďakujeme vodičom za ohľaduplnosť a trpezlivosť a všetkým školákom prajeme úspešný nový školský rok 2021/2022.

Galéria