Oznamy mesta

Z prezentačno-preventívnej činnosti pre deti v detských letných táboroch

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci mestskej polície Banská Bystrica sa zúčastnili na preventívnej akcii v Letnom tábore a škole mladých včelárov, ktorý prebieha práve v týchto dňoch na Strednej odbornej škole pod Bánošom.

Preventívna akcia bola zameraná na rôznorodú činnosť príslušníkov mestskej polície ako napríklad ústroj a výzbroj príslušníkov mestskej polície, základné úlohy mestskej polície, preventívne akcie na úseku dopravy (cyklisti, kolobežkári), ale aj požívanie alkoholu osobami maloletými a mladistvými. Súčasťou programu bola i prezentácia činnosti pracovníka karanténnej stanice, ktorý sa zaoberá odchytom túlavých psov.

Deti zahrnuli príslušníkov mestskej polície rôznymi otázkami, ktoré sa okrem iného týkali šikany na školách, kyberšikany, ale chceli aj napríklad vedieť, ako by sa mali zachovať, keď nájdu na ulici ležať bezvládnu osobu. Na záver preventívnej akcie si deti vyskúšali niektoré súčasti výstroja a výzbroje príslušníkov mestskej polície.

Galéria