Oznamy mesta

Z činnosti mestskej polície

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia počas uplynulých dní dohliadala, okrem štandardného plnenia úloh, na pokojný a bezpečný priebeh viacerých športových, kultúrnych podujatí a charitatívnych akcií, ktoré sa uskutočnili po dlhšej prestávke v našom meste. V dňoch 17. – 19.06.2021 dohliadala mestská polícia na dodržiavanie verejného poriadku počas konania tradičného podujatia mesta Banská Bystrica pod názvom Dni mesta, ktorým sa každoročne otvára kultúrne leto.

Dňa 23.06.2021 sa uskutočnila charitatívna akcia Káčer na bicykli, kde správca nadácie p. Peter Káčer na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli šíri po Slovensku myšlienky solidarity s chorými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi.

V piatok 25.06.2021 dohliadala mestská polícia na slávnostné odhalenie sochy kráľa Bela IV. za účasti štátneho tajomníka Maďarskej republiky, primátora mesta Banská Bystrica a ďalších vzácnych hostí, v popoludňajších hodinách sa v parku pod pamätníkom SNP uskutočnila veľká prázdninová akcia pre deti pod názvom Hurá prázdniny, kde i mestská polícia so svojim stánkom a prezentačnou činnosťou obohatila program podujatia.

Nasledujúci deň 26.06.2021 sa v parku pod pamätníkom SNP konal Banskobystrický chodecký míting, kde mestská polícia vykonávala dohľad nad priebehom podujatia a v popoludňajších hodinách toho istého dňa dohliadala i na priebeh Zhromaždenia občanov za rovnosť a ľudské práva pre všetkých PRIDE BB.

Okrem športových a kultúrnych akcií zabezpečovali hliadky mestskej polície plynulosť cestnej premávky pri rozsiahlej oprave povrchu miestnej komunikácie v centre mesta a takisto vykonávajú pravidelnú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie verejného poriadku v okolí Krajského očkovacieho centra počas prevádzkových dní, kedy je tam zvýšený nápor ľudí a motorových vozidiel.

Galéria