Oznamy mesta

Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie pre športové kluby a organizácie pôsobiace v oblasti športu na rok 2022

V zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica je možné podať žiadosti na podporu projektov na rok 2022. Športové kluby a organizácie pôsobiace v oblasti športu môžu svoje žiadosti podávať do 31.októbra 2021. Viac informácií a potrebné tlačivá nájdete na webstránke mesta Banská Bystrica v sekcii Dotácie.