Oznamy mesta

Robiť neporiadok sa nevypláca

Organizácia
Mestská polícia

Počas víkendu dňa 13.11.2021 vo večerných hodinách zaznamenali operátori bezpečnostného kamerového systému Mesta Banská Bystrica vandalizmus v Kapitulskej ulici, kde došlo k poškodzovaniu verejného majetku. Službu konajúca hliadka MsP následne v súvislosti s udalosťou predviedla na útvar MsP za účelom stotožnenia jednu osobu, pričom bolo zistené, že sa jednalo o osobu mladistvú. Vykonanou orientačnou dychovou skúškou bol zároveň u mladistvého zistený pozitívny výsledok dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu. Mladistvého si následne vyzdvihol jeho zákonný zástupca.

Vec bude mať pri právnu dohru. MsP upozorňuje, že i mladistvá osoba je zodpovedná za porušovanie právnych predpisov. Správajme sa normálne

Galéria