Oznamy mesta

Čierny pasažier nemal šancu

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci mestskej polície, na základe prijatého oznamu od zamestnanca dopravnej kontroly MHD, zadržali v centre mesta osobu, ktorá cestovala bez platného cestovného lístka MHD a následne unikla zamestnancovi dopravnej kontroly MHD, ktorý vykonával kontrolu cestovných lístkov. Pri stotožňovaní osoba poskytovala o sebe nepravdivé údaje, avšak preverovaním v následnej súčinnosti s Policajným zborom bolo zistené, že sa jedná o hľadanú osobu. I napriek opakovanému pokusu o útek bola osoba odovzdaná k vykonaniu ďalších úkonov príslušníkom Policajného zboru.

Galéria