Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – september 2021

2.9.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation  s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34
https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyzy_34/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/