Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – október 2021

1.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Schému na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 4
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/