Oznamy mesta

Zmena v riadení križovatky ciest I/66 a III/2420 – Šalková

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s plynulosťou prejazdu cez križovatku na ťahu Banská Bystrica – Brezno pri mestskej časti Šalková v dopravných špičkách, na základe podnetu Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, zainteresovaní vlastníci a správcovia ciest – BBSK, SSC a BBRSC a.s. v spolupráci s prevádzkovateľom signalizačného zariadenia, pristupujú k úprave signalizačného plánu križovatky. Dôjde k úprave časových intervalov v popoludňajších špičkách a zmení sa logika riadenia dopravných prúdov.

Pri skúšobnom nastavení bude preferovaná trasa na ceste I/66 smer Banská Bystrica – Brezno a pridá sa riadenie premávky v nedeľu. Skúšobná prevádzka s upravenými časovými intervalmi sa začne v piatok popoludní 4.12.2020 s trvaním cca 3 týždne. V tejto dobe bude priebežne vyhodnocovaný vplyv zmeny časového nastavenia na situáciu v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Správcovia ciest, dopravná polícia a mesto žiadajú vodičov o pochopenie a privítajú spätné reakcie, ktoré môžu napomôcť k optimalizácii nastavenia režimu cestnej svetelnej signalizácie.