Oznamy mesta

Voľby 2020

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici sa pripravujú k zabezpečeniu parlamentných volieb, ktoré sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. Kontrola verejného poriadku v okolí objektov, kde sú určené okrskové volebné komisie, bude vykonávaná od odpoludňajších hodín dňa 28. februára 2020 a bude pokračovať 29. februára 2020, a to až do ukončenia sčítania hlasov v jednotlivých volebných okrskových komisiách.

V deň konania volieb budú príslušníci mestskej polície zabezpečovať nevyhnutnú súčinnosť pri organizačnom zabezpečovaní volieb. Po ukončení volieb a sčítaní hlasov v okrskových komisiách príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici dohliadnu na verejný poriadok v mieste vykonávania zberu výsledkov volieb a podľa potreby zabezpečia reguláciu dopravy pri Okresnom úrade v Banskej Bystrici, kde bude zber výsledkov uskutočňovaný.

Pri zabezpečovaní verejného poriadku počas konania parlamentných volieb mestská polícia úzko spolupracuje a svoju činnosť koordinuje s miestne príslušnými Obvodnými oddeleniami Policajného zboru. Pevne veríme, že tohtoročné voľby prebehnú bez akýchkoľvek narušení.

Viac o parlamentných voľbách na stránke mesta Banská Bystrica: volby 2020