Oznamy mesta

Veľký záujem o kúpu Euro Souvenir bankovky

Organizácia
Mestská polícia

Veľký záujem o kúpu Euro Souvenir bankovky k 525. výročiu založenia Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti.

Dnes 24. júla 2020 bol v budove Radnice na Námestí SNP zahájený predaj ďalšej limitovanej Euro Souvenir bankovky zo série oficiálnych Euro Souvenir bankoviek zobrazujúcich panorámu najvýznamnejších a najnavštevovanejších pamätihodností ako aj významných osobností Slovenska.

Vzhľadom na početnosť záujemcov o kúpu tejto peknej zberateľskej 0 € bankovky, ktorá obohatí zbierku nejedného nadšenca, dohliadajú na pokojný priebeh predaja i príslušníci mestskej polície. Zberatelia, nadšenci i široká verejnosť neváhali čakať na začiatok predaja na predajnom mieste i niekoľko dní vopred.

Galéria