Oznamy mesta

Straty a nálezy

Organizácia
Mestská polícia

V nedeľu dňa 16. augusta 2020 bolo hliadkou mestskej polície v centre Banskej Bystrice (Námestie Štefana Moysesa, budova VÚC) nájdené toto hračkárske policajné autíčko, ktoré sa nachádza na Mestskej polícii v Banskej Bystrici.

Galéria