Oznamy mesta

Preventívne akcie zamerané na preverenie stavu chovu psov v rómskej osade Riečanvoda

Organizácia
Mestská polícia

Problém nelegálneho chovu psov, ako aj samotného týrania, je na Slovensku celospoločenským problémom a netýka sa len rómskych komunít. Príslušníci mestskej polície vykonali aj napriek koronavírusu už niekoľkokrát v tomto roku preventívne akcie zamerané na preverenie stavu chovu psov, ktoré nie sú prihlásené v evidencii mestského úradu a ktoré žijú v nevyhovujúcich podmienkach. Nie je ničím výnimočným, že na takýchto akciách participujú viaceré zložky – od štátneho veterinára z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (pre odborné posúdenie stavu), referenta karanténnej stanice (pre odchyt zvierat) až po sociálne pracovníčky terénnej sociálnej práce krízovej intervencie mestského úradu (pre miestnu a osobnú znalosť). Mestská polícia v Banskej Bystrici vykonáva preventívne aktivity rôzneho zamerania v rómskych osadách pravidelne.

Cieľom preventívnych akcií je aj zlepšenie stavu a zároveň aj edukácia Rómov v súvislosti s chovom psov. Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok muselo byť odchytených a prevezených niekoľko psov do Karanténnej stanice vo Zvolene. Majitelia psov boli upozornení aj na sprísnenie trestov pri týraní zvierat a zanedbaní starostlivosti o zviera od 1. novembra 2020. Poskytujú sa im komplexné informácie pri chove psov v súvislosti s platnými právnymi predpismi, čo si vyžaduje aj následné kontroly. Už po niekoľkých kontrolách príslušníkov mestskej polície sa postupne zlepšuje stav chovu psov v rómskej osade. Vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobú záležitosť, tejto osade sa príslušníci mestskej polície budú venovať aj naďalej.

Galéria